Per 1 september zijn voor alle verkopen de Algemene Voorwaarden van toepassing.